Til kassen
Totalt: 0

Meny

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Firma Jan F. Andersen ble startet den første juni 1972. Jan Andersen hadde tidligere vært ansatt i firmaet Paus & Paus A/S i Oslo. Først som legemiddelkonsulent, og senere som salgssjef og til sist som avdelingssjef for firmaets legemiddelavdeling.

I 1972 ble det besluttet at legemiddelavdelingen i firma Paus & Paus A/S skulle selges ut av konsernet. De nye eierne var det svenske firmaet Meda A/S.

Jan Andersen ønsket ikke å bli med over til de nye eierne og besluttet da å starte eget firma.

Gjennom arbeidet i firma Paus & Paus A/S hadde Jan Andersen opparbeidet en meget god kontakt med norske veterinærer. Det var derfor naturlig å rette oppmerksomheten mot det veterinære marked. I starten beskjeftiget firma Jan F. Andersen seg bare med legemidler. Da det veterinære marked er lite, var det også nødvendig å være aktiv mot det humanmedisinske markedet.

Fra 1972 til 1978 var firma Jan F. Andersen et foretak som bare markedsførte legemidler.

Fra 1972 til 1976 hadde firmaet tilhold i Semsveien 13 i Asker. Fra 1976 til 1980 ble firmaet drevet fra Kvernbeggaten 36 i Hønefoss, og fra 1980 drives firmaet fra egne lokaler på Bergermoen i Jevnaker Kommune.

Av firmaets produkter som bidro sterkt til nødvendig omsetning i firmaets første år kan nevnes:

Streptipenprokain vet. Rosco.
Aquacycline vet. Rosco.
Selenevit vet. Veterinaria.
Spersadex med chloramphenicol Dispersa
Spersadex Dispersa
Sperallerg Dispersa
Mydrian Dispersa
Dopram A.H. Robins.
Tagamet S.K.& F.

Firma Jan F. Andersen markedsfører ikke noen av disse legemidlene i dag.
Vårt firma er fortsatt noe engasjert i legemiddelmarkedet og dagens produkter er:

Curaverm vet.(antelmintikum).
Niferex (jerntabletter til humant bruk)

 

Markedsføring av legemidler er tidkrevende og kostbart og i tillegg er det slik at agenturavtaler ofte er kortsiktige. En kan ikke vite om en har en markedsføringsavtale neste år, for ikke å snakke om hvordan forholdet vil være noen år ut i fremtiden. For å kunne planlegge virksomheten i firmaet på lengre sikt, ble det mot slutten av 1970 tallet bestemt at salg av medisinsk teknisk utstyr til veterinært bruk, skulle være et satsningsområde.

Firmaets legemidler hadde vert lagerført av Norsk Medisinal Depot i Oslo. I og med at en nå skulle begynne å omsette vanlige medisinske handelsvarer, ble det plutselig behov for å ha lagerplass og en vareekspedisjon.

Vår nåværende tomt på Bergermoen i Jevnaker ble kjøpt våren 1979 og i januar 1980 sto det første bygget klart til innflytting.

Selv med en betydelig egeninnsats i byggeperioden var dette et meget stort og dristig økonomisk løft for firmaet.

På denne tiden besto firmaets stab av 3 personer. Det var en kontordame og en lagerekspeditør/ vaktmester/ sjåfør i en og samme person foruten Jan Andersen selv.

For å kunne vise instrumenter og utstyr til landets veterinærer ble det kjøpt en gammel Mercedes Benz turistbuss 1961 modell for kr. 10 000,- Denne ble ominnredet til en rullende utstilling. Denne bussen var gammeldags og tungkjørt, men den ble likevel brukt flittig. I løpet av en treårsperiode hadde den vært i alle landets fylker flere ganger og den hadde da tilbakelagt mer en 60 000km i firmaets regi. Besøk med buss og utstilling ble veldig populært blant landets veterinærer og dette var en fin måte å få kontakt med kundene på.

Datidens veier var ofte smale og svingete og på vinterføre på bratte vestlandsveier var det ikke alltid bare morsomt å kjøre en ?veteran-buss?.

En nyere buss ble kjøpt i 1984, dette var en 1972 modell Volvo med servostyring og med trykkluftbremser. Dette var et stort fremskritt og denne grønne bussen som tidligere hadde tilhørt Sogn Billag, ble etter hvert godt kjent i hele landet. Denne bussen tilbakela over 200 000km i firmaets tjeneste. På begynnelsen av 1990 tallet ble også denne bussen skiftet ut med en noe nyere buss, en Volvo B58 fra 1978. Fra samme tidsperiode begynte en nyansatt medarbeider, Bjørn Hagen, å kjøre utstillingsbussen da aktiviteten i firmaet på denne tiden var blitt så stor at Jan Andersen måtte bruke det meste av tiden på kontoret i stedet for å kjøre buss. Vår nåværende buss er en 1996 modell Scania Classic.

Fra 1985 av fikk firmaet en avtale om å markedsføre Hills´ diettfôr. På denne tiden var ikke veterinærene vant til å omsette varer. Det var til dels sterk motstand blant veterinærene mot å skulle tjene penger på noe annet enn rene veterinære tjenester. Det var på mange måter en meget vanskelig start som kostet både mye tid og penger. Litt etter litt økte omsetningen av fôret uten at det bidro noe særlig til firmaets inntjening. Hele tiden måtte en investere i markedsføring for å øke salget ytterligere. I år 2000 hadde omsetningen av Hills´ økt til nær kr.22 000 000,- På dette tidspunkt etablerte firma Jørgen Kruuse seg i Norge og representasjonen av Hill`s ble da overtatt av dette firmaet. Omsetningsmessig var dette et stort tilbakeskritt, men tapet av fôrsalget har gitt tid til å satse for fullt på medisinsk utstyr.

På begynnelsen av 1990 tallet introduserte JFA den første ID chippen for elektronisk merking av selskapsdyr i Norge. På det tidspunktet var det ikke noen sentral organisasjon for registrering og administrasjon av en slik database i Norge. I noen land hadde dette ført til at en opererte med flere databaser, gjerne en for hver chipleverandør. En slik utvikling var ikke ønskelig og JFA mente at databasen i Norge burde være under styring av smådyrveterinærenes forening. JFA hadde en skisse klar om hvordan dette burde organiseres, med registrering, avgift og fakturering. Tanken var at dette samtidig ville bli en inntektskilde for veterinærforeningen som kunne brukes til foreningens beste og til stipender for etterutdannelse.

Planen ble presentert for daværende sekretær i foreningen Ulf Gustavsen. Med hans hjelp og med støtte fra veterinærene Tore Berg og Haldor Skålnes som da satt i styret av SVF ble Dyreidentitet et faktum helt etter planen.

Etterutdannelse er viktigere enn noen gang tidligere da den medisinske utviklingen går fremover med stormskritt. Firmaet JFA forsto tidlig at etterutdannelse ville være noe som kom alle parter til nytte, dyr, dyreeiere, veterinærer og også leverandører av medisinsk utstyr ville ha fordeler av økt kompetanse. JFA holdt en del kurs i ernæring og i praktisk bruk av diagnostisk ultralyd på ulike hoteller i regionen. I 2001 ble det kjøpt en eldre fabrikkbygning i Viul utenfor Hønefoss. Bygningen ble ominnredet til kurslokale med stor vekt på muligheten til å holde praktiske kurs. Kurssenteret fungerer også som en utstilling der kunder kan komme å se medisinsk utstyr i riktige omgivelser. Samtidig som kurssenteret ligger avskjermet og fredelig til på en øy i Randselven, er det kort vei til Hønefoss sentrum og til Klækken hotell, som er det hotellet vi benytter for våre kunder. Informasjon om hotellet finnes på www.klaekken.no

Høsten 2003 ble kurssenteret åpnet og siden da har det vært arrangert ca 18 kurs i året med plass til 21 deltakere per kurs. Selv om ikke alle kursene har hatt fullt belegg, blir det likevel et totalt antall deltakere på over 3500. Dette har bare vært mulig ved at mange kunder har deltatt på flere ulike kurs.

Ideen med kurssenteret er å holde mange gode kurs så rimelig som mulig uten å senke kravene til kvalitet på selve kurset, eller på rammen rundt kursene med tanke på hotell og forpleining. Dette er også grunnen til at maksimalt 21 personer kan delta per kurs.

Kommentarene i firmaets gjestebok gjør det klart at kursene dekker et behov og at gjestene er meget tilfredse med tiltaket.

Kurssenteret er blitt godt kjent av mange ute i Europa og det er snakk om at veterinærer fra England og Tyskland vil låne senteret for spesielle kurs.

Fra Sverige har det vært et stort antall kursdeltakere og kursene har fått en meget positiv omtale. Dette har ført til at JFA har oppnådd å få en samarbeidsavtale med den svenske stat om etterutdannelse av statsansatte svenske veterinærer.Avtalen med landbruksdepartementet i Sverige (Jordbruksverket), var for en periode på 3 år, med 6 - 9 tre - dagers kurs per år. Dette er nå gjennomført med godt resultat. Kursene våre fikk ros for høy kvalitet og våre kurs er etter dette godkjente av jordbruksverket som en del av spesialistutdannelse i Sverige. Hvert kurs har nå et godkjenningsnummer som påføres hvert kursbevis.

Firma JFA er i jevn vekst og det antas at firmaet er Skandinavias nest største innen sitt felt.

Med stadig flere kunder i Sverige, var det neste naturlige skrittet, å åpne et datterselskap i dette markedet.

I desember 2006 ble det kjøpt en større bygning i Ørebro län som skal bli firmaets adresse for virksomheten i Sverige. Stedet er valgt med omhu, med tanke på å få en sentral beliggenhet i landet. Virksomheten i Sverige vil bli veldig lik den som bedrives i Norge. Det blir lokale kurs. Vareekspedering og mulighet til å komme for å se på en permanent utstilling.

Alle kurs som arrangeres i Sverige vil være åpne for norske veterinærer på samme måte som de norske kursene er åpne for andre skandinaver.

Kommende kurskataloger vil fortelle om alle JFA`s kurs både i Norge og i Sverige.

Jan Andersen, firmaets grunnlegger var også firmaets daglige leder frem til januar 2006. Denne stillingen er nå overtatt av Jan Andersen junior, Jan Wilhelm Andersen.

Jan Andersens datter, Anne Judith Andersen er både medeier og også aktiv medarbeider i firmaet. Judith Andersen, Jan Andersens frue er også aktivt med i firmaet. Firmaets fremtidige ledelse og status som et familie-eid foretak er dermed sikret. Jan Wilhelm, Anne Judith og fru Judith Andersen, er alle tre utdannet som sykepleiere.

Jan Andersen er fortsatt med i foretaket, nå med hovedvekt på kursvirksomheten og på etableringen i Sverige.

Økt omsetning i Sverige vil gi firmaet mulighet til større innkjøp og mer rasjonell drift. Dette vil gi bedre konkurranseevne og muligheter til å kunne tilby varer til gode priser.

Firmaets filosofi er nå som før at JFA skal være et selskap som yter god service også etter et salg er gjort. Firmaets kunder skal føle at det er kort vei fra kunde til firmaets ledelse og at JFA ønsker å ivareta kundens interesser. I Norge har firmaet faglig dyktige medarbeider som kan hjelpe kunder med praktisk veiledning om bruk av utstyret, ofte er en telefonsamtale nok. Firmaet har i dag (2012) 16 ansatte pluss noen på deltid til renhold og noen studenter til medhjelpere på kurs.

For å kunne oppnå bedre betingelser ved innkjøp, må vi kjøpe inn varer i større partier. Vi er stadig på leting etter nye aktuelle produkter og bedre innkjøpspriser uten at det skal gå ut over kvaliteten. Vi har i dag over 200 ulike leverandører spredd på alle kontinenter. Flere varetyper, som sprøyter, kanyler og halskrager kjøpes nå inn i hele konteinere. For å følge med på hva som skjer ute i verden har firmaet en stor utenlandsk reiseaktivitet. Vi deltar på mange internasjonale og nasjonale kongresser hvert år. I løpet av det siste året har vi fått to nye leverandører i Sør-Afrika som har gode produkter til bra priser.

Større innkjøp krever større lagerplass, og da eiendommen vår på Bergermoen ikke hadde stor nok tomt til ytterligere utvidelse av bygget, har vi kjøpt naboeiendommen på 4 mål. Som et tilbygg til eksisterende lager, er vi nå i gang med å planlegge en utvidelse av lageret på ca 600 kvadratmeter.

For å styrke vår service, har vi nylig ansatt en ny medarbeider, Stefan Fors, som serviceansvarlig og som kommer i tillegg til de personene vi allerede hadde fra før. Stefan har sitt spesialfelt innen røntgen, men skal også arbeide med andre felt. Stefan har vært ansatt på et større humanmedisinsk sykehus med ansvar for reparasjon og vedlikehold av medisinsk utrustning.

Firmaets vekst og utvidelser har blitt mulig ved at firmaets eiere har tatt ut moderat med utbytte og at pengene har blitt reinvestert til firmaets beste. Firmaet ønske å være en viktig støttespiller for det veterinærmedisinske miljøet i Norge også for fremtiden, og det investeres derfor i videre vekst med entusiasme og optimisme.

 

Populært i Jan F. Andersen AS

Bilde av Animalintex - The all-purpose ...
Bilde av Medica Brush, Chlorhexidine
Bilde av Solifix 10cm
Viser 1 til 3 (av 3 produkter)